Van Brederode familiedag 2017, zie onder de tab 'Nieuws'

 

Deze website is in zijn geheel gewijd aan het Huis Brederode. De adellijke familie Van Brederode is in de rechte lijn, na het in 1679 overlijden van Johan Wolfert van Brederode, uitgestorven. Het kasteel van Brederode is al enkele eeuwen de ruïne van Brederode.
Door de bastaardkinderen van enkele Van Brederodes is het adellijk geslacht uitgestorven, maar zijn er vandaag de dag nog steeds niet adellijke afstammelingen.

Er zijn door de eeuwen heen al vele kronieken over Van Brederode geschreven. De ene nog mooier dan de andere. Welke er zo zijn verschenen kunt u op deze website vinden onder het kopje kronieken.

In het Jaarboek 1959, deel 13, blz. 105-146, van het Centraal Bureau voor Genealogie is een nagenoeg volledige Brederode genealogie opgenomen, opgesteld door Dr. A.W.E. Dek, onder de titel Genealogie der Heren van Brederode. Met deze publicatie is een eind gekomen aan een sinds 1800 gevoerde discussie over de oorsprong van het geslacht Van Brederode. Hier na zijn er nog wel enkele aanvullingen geweest.

Begin 1970 waren de heren C. van Brederode, K. Leijns en M.C. Visser individueel bezig de afstamming van de niet-adellijke Van Brederodes te onderzoeken. Ze hebben toen een Werkgroep Brederode gevormd, waarbij de heer J.T. van der Ham uit Amsterdam als werkgroep-secretaris optrad. In de publicatie van de Werkgroep Brederode staan alle niet-adellijke Van Brederodes die ze hebben kunnen vinden.

Op de website vindt u de genealogie van Van Brederode zoals dhr. Dek deze heeft opgesteld en met de aanvullingen. Hierin opgenomen zijn ook alle niet-adellijke Van Brederodes uit de publicatie van de werkgroep. Hierop zijn ook weer individuele aanvulling geweest, en ook die zijn erin verwerkt. Ik denk dat ik kan zeggen dat op deze website de meest complete genealogische publicatie staat van het geslacht Van Brederode.

Ik hoop dat deze website uw vragen over de Van Brederodes kan beantwoorden.

Om de privacy van nog levende personen te beschermen houd ik mij aan de regel, dat van hen alleen de voornaam en achternaam vermeld worden om toch een compleet overzicht te krijgen van een familie. Mocht er desondanks iemand zijn die van mening is dat zij of hij onterecht op deze site is vermeld, dan kunt u dat via een mail kenbaar maken.

Ik zal er dan voor zorgen dat uw naam en gegevens van de site worden verwijderd.

 

 

Copyright © 2016-2017 Rob Hubert, Alle rechten voorbehouden.
Joomla templates by a4joomla