Aantekeningen


Treffers 1 t/m 27 van 27

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 615 met Frederik Hendrik de stad Brunswijk te hulp trok in 1617 als generaal in Venetiaanse dienst naar Italië van Nassau Siegen, Johan Ernst I (I8395)
 
2 7 geheimraad gereraal der cavalerie 21 maart 1697 16 dec. 1702 president van de krijgsraad en in 1703 generaal-veldmaarschalk sinds 1701 kolonel van een regement te voet en een regiment te paard in Staatse dienst werd in keizerlijke dienst 19 febr. 1 697 generaal der cavalerie gouverneur van de vesting Dusseldorf en 18 febr. 1704 veldmaarschalk van Nassau Weilburg, Johan Ernst (I8535)
 
3 aal en stadhouder van Minden en Ravensberg in Zweedse dienst in keizerlijke dienst in Brunswijkse dienst van Waldeck, George Frederik (I12134)
 
4 aat van Monte Caballo trad in Spaanse dienst in 1623 bevorderd tot kolonel 1627 ridder in de Orde van het Gulden Vlies 1 juli 1629 werd hij keizerlijk veldmaarschalk van Nassau Siegen, Jan VIII 'de Jongste' (I8392)
 
5 ang van eskadercommandant bij de Russische marine van Oranje-Nassau, Willem II Frederik Hendrik (Willem) XVIIdm blz 276 (I8993)
 
6 atieke zendingen naar Parijs, Stockholm, Warschau en Wenen was vanaf 1645 gouverneur van Hulst van Nassau Siegen, Hendrik (I8389)
 
7 eden 1670 in Frankrijk 1673-1674 in Brunswijk en Denemarken 1674 in Hamburg en 1691-1693 in 's-Gravenhage van Windischgrätz, Gottlieb Amadeus (Oftewel Theophilus) (I12478)
 
8 eg werd 8 sept. 1629 te Wenen Rooms-Katholiek afgevaardigde bij de Westfaalse vredesonderhandelingen 1648 kamerheer van de Keizer van Nassau Hadamar, Johan Lodewijk (I8212)
 
9 eur van Nijmegen 1701 kolonel van het regiment gardes te voet van Nassau Ottweiler, Walraad (I8307)
 
10 h. 50e regiment Oostenrijkse infanterie en generaal hon. in het Zweedse leger van Baden, Frederik II Willem Leopold August (I543)
 
11 I in Engeland van Nassau Dillenburg, Willem (I8187)
 
12 j een expeditie naar Brunswijk was kolonel van het regiment Walen generaal der cavalerie van Oranje, Frederik Hendrik "de Stedendwinger" Stadhouder van Holland (1625), graaf van Nassau, Katzenelbogen, Vianden (I8948)
 
13 j in 1672 de eed aflegde werd gewond in de slag bij Seneffe 1674 de staten benoemden hem 15 juli 1689 tot derde veldmaarschalk hij streed bij Fleurus (1690) en Steenkerken (1692) verliet in 1693 de dienst van Nassau Dietz, Hendrik Casimir II (I8057)
 
14 kinderloos van Zijl, Gerrit (I12716)
 
15 olonel 1668 van Brederode, Nicolaas (I2542)
 
16 onders van een regiment Pruisische kurassiers van het 64ste regiment Oostentijkse infanterie en van een regiment Saksische karabiniers van Saksen-Weimar-Eisenach, Carl Alexander August Johann (I10204)
 
17 ouder van Friesland landcommandeur van de Duitse Orde stadhouder van Groningen en Drenthe van Nassau Dietz, Willem Frederik (I8069)
 
18 r tijdens de Belgische opstand werd 25 aug. 1831 benoemd tot veldmaarschalk en beklom de troon 7 okt. 1840, toen zijn vader afstand deed ingehuldigd te Amsterdam 28 nov. 1840 van Oranje-Nassau, Willem (II) Frederik George Lodewijk koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (I8984)
 
19 t 11e regiment Pruisische huzaren van Oranje-Nassau, Willem (III) Alexander Paul Frederik Lodewijk XVIIIex blz 277 (I8985)
 
20 ter was 1726 generaal der cavalerie in de Bovenrijnse Kreits 7 juni 1727 luitenant-veldmaarschalk en 1735 generaal in keizerlijke dienst van Nassau Weilburg, Karel August (I8540)
 
21 tevens ritmeester der Kurassiers 1633 veldmaarschalk gouverneur van Heusden gouverneur van Sluis van Nassau Siegen, Willem (I8430)
 
22 Tiel van Nassau Siegen, Willem Maurits (I8432)
 
23 Willem I) van Nassau Weilburg, Frederik Willem werd 30 aug. 1806 hertog (I8520)
 
24 A.1.2. CORNELIS VAN ZIJLL EN HEYLTGEN JOOSTENDR. VAN BREDERODE.
Cornelis van Zijll (zoon van Willem Pelgrumsz. van Zijll) is, evenals zijn vader, secretaris van Vianen geweest. Hij was gehuwd met Heyltgen (Heylwich) Joostendr. van Brederode. Hij overleed in November 1605 en zijne huisvrouw 17 Augustus 1619. 
van Zijll, Cornelis Willemszn (I12762)
 
25 Abraham van Zijll was secretaris van Asperen van 1624 tot 1640. Hij stierf 22 Februari 1640. van Zijll, Abraham (I12748)
 
26 In 1655 Ouderling

Koopt 1656 Huis in Ameide

Wordt 1671 genoemd in juridische kwestie 
Veerman, Adriaen Cornelisz (I11729)
 
27 Is enige tijd verbonden geweest aan het fysiologisch instituut van de rijksuniversiteit Utrecht, waar hij zich bezighield met de onderwijsprojectgroep kunst en socale verandering. Willemse, Hendrik (I12451)