Kwartierstaten

 

Er wordt nog gewerkt aan het bestand over alle Europses koningshuizen van toen en heden.
Het kan dus zijn dat u nog namen niet in de onderstaande kwartierstaten ziet staan.
 
 
Kwartierstaat
Een kwartierstaat is een tekstoverzicht van alle voorouders van de persoon in het hoofdvenster. Het is een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn, waarin elke voorouder genummerd wordt volgens het systeem van Kekule von Stradonitz: de proband krijgt het nummer 1, diens ouders krijgen de nummers 2 en 3, de grootouders 4 t/m 7, enz.

Als eenzelfde persoon meerdere keren in een kwartierstaat voorkomt spreken we van kwartierherhaling.